Bậu Ði Theo Người Lyrics

by Nguyễn Ngọc Thạch

Anh người ở đất miền Tây
Ai xuôi anh đến chốn này gặp tôi
Cậy người nói chuyện lứa đôi
Giao bôi cạn chén mặn nồng bên nhau

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhưng vừa nên nghĩa trầu cau
Ðang tâm anh bẻ chữ đồng ra đi
Ân tình gãy gánh từ đây
Ðành thôi duyên số trăm năm lỡ làng

Còn thương bớ... lòng ơ vấn vương hoài
Anh ơi sao nỡ phụ tình xa nhau
Người ơi anh ở phương nào
Con thơ anh bỏ chốn này ai nuôi

Nhạn về biển bắc nhạn ơi
Mấy thuở nhạn hồi kẻo én đợi trông
Thôi rồi tình đã sang sông
Bậu đi theo người nở phụ tình tôi