Bên Kia Nỗi Nhớ Lyrics

by Trang Thanh Trúc

Tìm nơi đâu - Giòng sông Seine
Phía bên kia / nỗi nhớ
Tháng / chín về. Lặng lẽ / chiếc lá rơi
Con phố xưa
Mùa thu vàng / Bạt gió

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Refrain 1 :

Chờ đợi ai
Sao em còn ở đó
Giàn hoa cũ
đã vắng / bước chân qua
Những con đường
khuất xa vời
Buồn chăng / cũng chỉ là / nỗi nhớ...

Refrain 2 :

Chỉ mình em
sân ga chiều / lẻ bóng
đời hoang vắng
nắng đã tắt trên cao
cuối chân trời - mất nhau rồi

Nụ cười tôi
Em giữ / ở / Paris