Ai Về Xứ Việt Lyrics

by Phan Văn Hưng

Ai trở về xứ Việt
nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết
Dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai đi về xứ Việt
thăm giùm ta, người ấy ở trong tù
Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc
Thay giùm ai, màu trời ngục âm ụ

ÐK:
Các bạn ta ơi, bao giờ được thả
Ðến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Ðược lắng nghe, tiếng chim cười
Ðến bao giờ đến bao giờ

Người bạn tù ơi, ta không quên đâu
Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùm xích
Hàng song thưa chia cách vạn tình Ngâu
Ai tra tấn nghe lòng ai kim chích

(1) Ai trở về xứ Việt
Ta gửi về theo một ít tự do
tự do tự do và nhiều lắm nhiều nhớ thương tha thiết
Ðến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo

(2) Ai trở về xứ Việt
nhắn giùm ta người ấy ở trong tù
Ta sẽ về đón ở cửa âm u
Ðời sẽ đẹp mùa Xuân hồng biết mấy
Dầu ngoài kia mây có chĩu mùa Thụ..