Gửi Em Mùa Trăm Năm Lyrics

by Hà Phương Anh

Về suối ng[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
uồn im lặng
Nổi đau trên tay người
Ðàn chim đen trở lại
Giọt máu trên môi người
Cuộc đời nào xanh mộng
Thuyền trôi về bến mê
Tóc che đời kiều nữ
Ngủ vùi trong tiếng mưa
Bước rất hờ đêm tối
Ðêm quậy mình cuồng điên
Ta khóc đời nhẹ bấc
Ôi một đời không tến
Soi đời ta yêu dấu
Trong lòng người mong manh
Sợi buồn tuôn khói xám
Ðêm rất đêm vô tình
Có ai qua trời ấy
Nhặt dùm ta lá rơi
Những thu cùng đổ lá
Xuống đời ta khơi vùi
Gửi em mùa trăng xám
Gửi em mùa trăm năm
Từng ngày phơi mộng đá
Ta còn ta vô tâm
Ta còn ta vô tâm
Gởi em mùa trăng xám
Gởi em mùa trăm năm