Biển, Mùa Thu, Thùy Dương Lyrics

by Trúc Sinh

Chiều cuối tuần, từng giọt nắng ấm
Mùa thu, mùa thu, mắt nhìn em ngơ ngác...
Chiều cuối tuần, từng sợi tóc rối
Mùa thu, mùa thu, áo __ em đến đây

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tiếng hát.. xa xôị. như em lẻ loi ... buồn câm nín
Tiếng hát.. xa xôị. buông trôi ước mơ đời con gái

thiết tha khát khao vòng tay ấm
tan theo làn mây phaị..
___

Mùa thu, mùa thu, gió mùa thu ngây ngất
Bờ cát vàng, biển gọi chơi vơị..
Thùy dương, thùy dương, biển mùa thụ. ngát xanh