Em Ðến Chùa Lyrics

by Dương Thiện Hiền

Một hôm một hôm mồng một đến chùạ
Em đi đi với mẹ mua vài hoa sen.
Ðến chùa đến chùa dâng cả hồn em.
Lên trên trên Ðức Phật lòng em kính thành.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trầm hương trầm hương ngào ngạt lan tràn.
Thành tâm tâm em niệm mơ màng Bổn Sự
Dấu từ dấu từ in hiện khoan thư .
Em mơ mơ Ðức Phật dường như mĩm cườị

Nhịp kinh nhịp kinh vang dậy trong lòng.
Hoà theo theo tiếng mõ chuông đồng vang đưạ
Mối tình mối tình bên cạnh cha xưa
Luôn ghi ghi bên dạ tuổi thơ tâm thành.

Cầu xin cầu xin Phật Tổ ơn lành .
Từ Bi Bi gia hộ con thành thành trẻ ngoan
Từ rày con bỏ chơi hoang .
Con xin xin quyết bỏ, nguyện chăm học hành.

Dương Thiện Hiền Lyrics