Bài Không Tên Số 22 Lyrics

by Vũ Thành An

Nếụ. xa em là yêu em, anh cũng đành.. biến mất thôi
Anh biến mất thôi, để trả lại em cuộc sống tự do
Ðể trả lại em niềm vui đợi chờ - giấc mộng còn xanh mơ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trả lại em cuộc sống yên vui với tiếng cườị. vời vợi
Trả lại em mộng ước nơi xa, đường tương lai rộng phơi phới
bước thong dong đời em, ấm êm một số phận
Anh thật lòng cầu phúc cho em...

Nếụ. yêu em là xa em, anh cũng đành.. biến mất thôi
Anh biến mất thôi, để trả lại em cuộc sống thảnh thơi
Ðể trả lại em ngày tháng tuyệt vời - đôi mắt ngời xinh tươi

Trả lại em lời nói đơn sơ với tấm lòng rộng mở
Trả lại em vọng ngóng xa xôi một tương lai đầy ánh sáng
bước đi trên đường hoa, ấm vui hạnh phúc thật
Anh thật lòng cầu phúc cho em...