Bài Không Tên Số 26 Lyrics

by Vũ Thành An

[ 4/4 - Em - Moderato ]

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Khi không muốn tình yêu cũng tới
Khi cố níu tình yêu vẫn đi
Anh muốn kéo thời gian ngưng lại
Tình đậm đà ấm áp bờ môi

Sao anh thấy từ trong tim nhói
Khi anh nghĩ về tình chúng ta
Khi anh thấy ngày mai xa mờ
Sâu trong lòng anh vẫn ước mơ

[ 4/4 - E ]
Cười lên em.. khơi ngọn đèn
Mở đêm đen.. hy vọng đến
Ðời lao xaọ. biết thế nào
Ðến mai saụ. biết được đâu

[ 4/4 - Em ]
Anh mong ước từ nay mãi mãi
Ta không còn một ngày cách xa
Nhưng em sẽ ngày mai lên đường
Ðâu quyền gì anh dám cấm ngăn !