Gọi Nhau Lyrics

by Vũ Thái Hoà

Gọi nhau lời của gió
Tìm nhau ngày của mây
Mù sương còn chưa tỏ
Về đâu khi nắng đầỷ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hát lên từ nỗi nhớ
Tiếng buồn là âm vang
Nơi đây chiều đã vỡ
Quay lưng nắng sẽ tàn

Con đường thành kỷ niệm
Chốn cũ ngồi không nhau
Vòng tay ôm số phận
Ðôi mắt nhìn đêm thâu

Gọi nhau lời của gió
Tìm nhau ngày của mây
Mù sương còn chưa tỏ
Về đâu khi nắng đầỷ

Sông đời chia trăm nhánh
Cuộc tình thì chia hai
Những bến bờ hiu quạnh
Ðợi nhau tháng năm dài

Gọi nhau lời của gió
Tìm nhau ngày của mây
Mù sương còn chưa tỏ
Về đâu khi nắng đầỷ.

Hát lên từ nỗi nhớ
Tiếng buồn là âm vang
Nơi đây chiều đã vỡ
Quay lưng nắng sẽ tàn

Con đường thành kỷ niệm
Chốn cũ ngồi không nhau
Vòng tay ôm số phận
Ðôi mắt nhìn đêm thâu

Gọi nhau lời của gió
Tìm nhau ngày của mây
Mù sương còn chưa tỏ
Về đâu khi nắng đầỵ

Tiếc gì trăng quá khứ
Một nửa chìm đêm khuya
Cơn bão đời đâu ngại
Nặng trĩu bước chân về

CODA
Gọi nhau lời của gió
Tìm nhau ngày của mây
Gọi nhau lời của gió
Tìm nhau ngày của mây

Vũ Thái Hoà Lyrics