Bé Quét Nhà Lyrics

by Hà Ðức Hậu

Một sợi ro[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
*m vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân to
Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà !

Hà Ðức Hậu Lyrics