Ðợi Lyrics

by Vũ Quần Phương

Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Ðợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Ðứng một ngày đất lạ thành quen
Ðứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảỵ.. kìa em, anh đợi em

Vũ Quần Phương Lyrics