Giếng Làng Lyrics

by Lê Minh Sơn

Giếng làng [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Ngày xưa cha quậy nước trong mát
Giếng làng
Gạn đục gạn trong chị uống em uống má hồng
Ễnh ương rụt cổ kêu bờ giếng đêm khuya
Chân trắng lội nước câu hát ngẩn ngơ
ngẩn ngơ
Con trâu trắng ngẩn ngơ về trời
Bông mây trắng ngẩn ngơ về trời
Em chân trắng ngẩn ngơ về trời
Giấu đôi thùng gánh nước
Ngẩn ngơ, nụ hôn ở lại
Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ