Mong Ðời Thứ Lỗi Lyrics

by Duy Mạnh

Khi thật nhiều tiền thì ai cũng muốn vây lấy
Kết nghĩa anh em, huynh đệ ngày tháng say sưa
Bao nhiêu câu khen bằng lời trót lưỡi đầu môi
Cho ta bay cao ngã đau nào ta có biết.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðể rồi giờ này chẳng còn bóng dáng ai đến
Khi đã lỡ bước sa cơ tình cũng xa theo
Tìm gặp nhờ người mà sao khó quá người ơi
Có lẽ lúc xưa vì tiền ta mới thân nhaụ

Lòng người đa đoan nên ta có biết đâu là trắng hay đen
Giờ mới vỡ lẽ hỡi ơi ta đã trắng tay
Ði lang thang cô đơn cũng chẳng thấy ai ban chút tình.

Giờ thì mới thấy hối tiếc với những tháng ngày đã trôi qua
Ngày xưa nếu như ta sống với đời tốt hơn
Biết giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn như ta lúc này
Thì giờ đây đâu phải hối tiếc khi mình lỡ sa cơ
Ngày xưa ta có biết nghĩ đến điều đó đâu
Thôi ta xin ăn năn mong đời thứ lỗi cho ta
Ðể ta tạ ơn cuộc đờị