Giọt Nước Mắt Vô Vọng Lyrics

by Duy Mạnh

Lặng nghe đêm đến, lặng nghe từng cơn gió về.
Dường như đâu đó còn vang lên tiếng thở than.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thời gian như thế lặng lẽ ru ta ngủ mệ
Vào cõi như vô chiều đến biết em mãi vô vọng.

ÐK:
Năm tháng qua chờ mong mõi mòn.
Ðếm lá rơi trong ánh mắt buồn.
Mỗi sớm kia chợt vui thấy em.
Tỉnh giấc ra mới biềt mình đang trong mợ
Em đã không còn trên cõi đờị
Yên giấc cho ngàn thu gió buồn.
Ðêm khóc than mình anh đớn đaụ
Nước mắt rơi vô vọng.