Ðảng Là Cuộc Sống Của Tôi Lyrics

by Nguyễn Ðức Toàn

Ðảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người,
Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió
Ðảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,
Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ
Ðảng là một ngôi sao sáng,

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng
Vẫn một màu sáng trong,
Ðảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu,
Cho mỗi ước mơ trên đời
Ôi Ðảng của tôi ơi mãi mãi ơn người!