Thua Bạc Lyrics

by Duy Mạnh

Ôi thân tôi giờ đây
Trắng tay thua hết rồi
Cờ bạc nợ nần hại cái thân tôị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tôi đam mê cuộc chơi
Có chi cũng bán rồi
Giờ thì chẳng còn gì để bán nữạ

Người ơi sao tôi quá khôn
Muốn chơi nhưng không muốn làm
Nên đời tôi ra thế đó.

Rượu cho tôi uống say
Có đâu cho tôi hết buồn
Thôi tránh xa đi người ơị

[ÐK]
Những ai đang mải mê
Xin hãy nghe lời tôi
Cờ bạc rượu chè đời chẳng hay đâụ

Những ai đang mải mê
Xin hãy nghe lời tôi
Cờ bạc bạc lắm thôi xin đừng chơi
Cờ bạc rồi trắng tay ra đường thôị