Dối Lyrics

by Hải Trang

1. Lê những bước chân
Chẳng biết về đâu giữa đêm dài
Sâu thẳm trong tim
Kí ức bộn bề

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trống vắng hoang mang
Vội ném vào đêm những thét gào
Anh đã xa tôi
Một mình tôi

[ÐK 1]:
Còn đâu những ước muốn khát khao
Khi giờ đây người đã xa rồi
Chóng chánh bước chân
Mình tôi
Tan hoang những giấc mơ
Người giết niềm tin bởi dối lừa
Ðốt hết yêu thương
Bằng lời sầu cay

2.
Ðem đến cho tôi
Một chuỗi niềm vui đến bất ngờ
Tôi chẳng ngờ suy
Dối trá sau mình

Âu yếm bờ môi
Chỉ lối tình yêu đến thiên đường
Ai có ngờ đâu
Một vực sâu

[ÐK 2]:
Ðừng mang những dối trá đớn đau
Vào những tình yêu đến sau này
Hãy để tôi đau
Mình tôi
Tan hoang những giấc mơ
Người giết niềm tin bởi dối lừa
Ðốt hết yêu thương
Bằng lời sầu cay

Hải Trang Lyrics