Em Ði Chùa Hương Lyrics

by Trung Ðức

Hôm nay em đi chùa Hương
Hoa cỏ còn mờ hơi sương
Cùng thầy me em vấn đầu soi gương
Khăn nhỏ Ðuôi gà cao
Em đeo giải yếm đào
Quần lãnh, áo the mới
Tay em cầm chiếc nón quai thao
Chân em di đôi guốc cao cao

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðường đi qua bến Dục
Moi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em không noi
Em bây giờ mới tuổi 15
Em hãy còn bé lắm (chứ) mấy anh ơi

Ðường đi qua Ðồng Vọng
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em không nói
Nam mô A Di Ðà
Nam mô A Di Ðà