Giọt Ðàn Thạch Sanh Lyrics

by Tuấn Khanh

Một ngày nắng cháy cho mưa xuống nghe phía xa làn gió thơm về
Giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát đời Thạch Sanh í ... a ...
Mưa rơi mát cho ngày xanh
Nghe mưa ta cất một tiếng đàn
Ðêm trong hang tối ta lắng nghe
Nhân gian khô héo một tiếng đàn hồn nhiên í .. a ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Brdge :

Ðàn hỡi hãy cất tiếng kêu tích tịch tình tang
Thế gian còn nơi nương náu nhau
Ðàn hỡi hãy cất tiếng kêu dùm đời ai
Tính tang tình tang tính tình
Ðàn hãy ngân vang

ÐK :

Hỡi đàn hãy kêu tiếng oan than
Hỡi tính tình tang hãy cứ vang