Bao Giờ Về Bên Em Lyrics

by Trần Quan Long

Biết bao giờ anh về bên em?
Ðường khuya phố vắng, vui đôi gót mềm,
Thuỳđương sương gió quên bao nỗi-niềm,
Tìm ánh sao ân-tình, mùa xuân trong mắt em.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Biết bao giờ anh về bên em?
Ngàn khơi phai xoá, hoa đăng ánh đèn,
Buồn bơ-vơ tắt trên môi ướt mềm,
Chờ chiếc hôn êm-đềm, trời sao sáng công-viên.

Ðạiđương dù cách đôi bờ,
Ngàn sau vẫn nhớ cố-hương đợi chờ.
Muôn phương thề với sông hồ:
Ðạiđương sẽ nối đôi bờ hoang-sợ

Hứa mai này anh về bên em,
Trầu cau cho thắm môi xưa ước-nguyền,
Mùa trăng in bóng soi chung trước thềm,
Ngày nước non thanh-bình, tựđo thắm hươngđuyên.