Bước Chân Theo Mẹ Ði Lễ Ngày Thơ Lyrics

by Duy Thanh

Mình con giờ đây lang thang trên phố
Nắng mưa bao ngày nước mắt đã khô
Nhớ thương quê nhà lòng thấy buồn hơn
Xa bao yêu thương ngày con mới lớn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mẹ ơi! Mẹ ơi! con đây luôn nhớ
Bước chân theo Mẹ đi lễ ngày thơ
Gót chân con giờ nay lấm bùn nhơ
Trước mái hiên chùa mắt con đã nhòạ

Ðiệp Khúc 1:
Quan! Quan Âm! con xin ơn người
Ban cho Mẹ những an lành
Con! Con xin cho tất cả
Cho tất cả những ai đang còn Mẹ.

Chiều nay ngoài hiên mưa rơi trên lá
Hou- ston u buồn như tháng ngày qua
Có nhau trong đời Mẹ vẫn vì con
Nhớ thương Mẹ hiền như nỗi nhớ nhà.

Mình con giờ đây lang thang trên phố
Nắng mưa bao ngày nước mắt đã khô
Nhớ thương quê nhà lòng thấy buồn hơn
Xa bao yêu thương ngày con mới lớn.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! con đây luôn nhớ
Bước chân theo Mẹ đi lễ ngày thơ
Gót chân con giờ nay lấm bùn nhơ
Trước mái giáo đường mắt con đã nhòạ

Ðiệp Khúc 2:

Mẹ! Ma- ri- a con xin ơn người
Ban cho Mẹ những an lành
Con! Con xin cho tất cả
Cho tất cả những ai đang còn Mẹ.

Chiều nay ngoài hiên mưa rơi trên lá
Hou- ston u buồn theo tháng ngày qua
Có nhau trong đời Mẹ vẫn vì con
Nhớ thương Mẹ hiền như nỗi nhớ nhà.