Bên Nhau Ca Hát Lyrics

by Bùi Ngọc Hùng

Nào hãy thă[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
'p sáng
Lên ngọn lửa hồng
Bằng những tiếng hát
Chân tình bạn ơi
Dù lòng còn xa cách ,
Nụ cười chưa quen biết
Nhưng còn lời hát
Cho mình gần nhau .
Vui ca lên đi
Rộn ràng câu hát
Yêu thương cho đời
Ði xây tương lai
Tuổi trẻ ta mãi
Bên nhau cùng sánh vai
Vui ca lên đi
Rộn ràng câu hát
Thân thương bao người
Trong muôn gian lao
Ðường dài ta vẫn
Bên nhau cùng xây đời