Bồi Hồi Hoa Phấn Lyrics

by Dương Bích Hà

Có một loà[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
i hoa màu trắng bay trên tóc thầy bâng khuâng.
Tôi gọi tên là hoa phấn những ngày đi học xa xăm.
Hoa nhẹ mềm như hạt gió bay trên tóc thầy lung linh.
Ôi màu hoa ngày xưa ấy, vấn vương mãi trong lòng tôi
Chiều nay gặp loài hoa ấy bay trên bục giảng bồi hồị
Còn đâu thầy tôi đứng đó những ngày hoa bướn xa xôị
Có một loài hoa màu trắng cho tôi năm tháng cuộc đờị
Bồi hồi là màu hoa phấn một đời người ai nỡ quên

Dương Bích Hà Lyrics