Ðà Lạt Cô Liêu Lyrics

by Lam Phương

Chiều lên
Cho đây khóc đó
Nắng lên khi mình mất nhau
Mây ơi trôi đến phương nàỏ
Dừng chân chia bớt cơn sầu
Giọt buồn long lanh phiến đá
Vỡ tan trong lòng nước xanh
Người đi cho mắt thâm sâu
Có ai quên thuở ban đầủ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðời thay như chiếc áo, tình không nơi nương náu
Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều,
mỗi chiều em về
Gót nhỏ in trên lá,
phủ quanh con đường mòn
Với nỗi buồn mênh mông

Ðà Lạt đaụ Ai haỷ Ai biết?
Nhớ anh thông già hắt hiu
Dâng theo con nước ban chiều
Hồn em cũng lắm tiêu điều
Còn đâu trăng thanh suối biếc?
Bóng chim xa đồi ái ân
Rừng xanh tan tác cô liêu
Nhớ anh sương phủ bóng chiều