Anh Ba Hưng Lyrics

by Trần Kiết Tường

Có anh ba Hưng,
vốn thiệt nông dân.
Ði lính hơn năm trường
vừa mới được huân chương.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thằng sáu thấy anh nó mừng.
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn
Nó khen nó khen anh hoàị
Nó nói rằng anh có tàị
Nó nói mới được năm naỵ
Mà anh đã bắn
giết Tây hơn trăm thằng.
Diệt trừ quân Pháp sài lang.
Diệt trừ Ðế quốc sài lang.
Nó vô bắn phá
nát tan xóm mình.

Xóm làng hỏi thăm sự tình,
tôi nói có anh Ba Hưng ...

Trần Kiết Tường Lyrics