Áng Mây Chiều Lyrics

by Dương Thiệu Tước

Trời hoàng hôn nắng vàng sao xuyến
kìa làng mây gió cuốn, gió đưa
mây trôi lửng lờ, hồn ai luống ngẩn ngơ
chiều lắng lắng xuống dần, lắng lắng gieo buồn, chiều mơ
này áng mây chiều thuyền mây lướt tha thướt về bến nao
chìm trong bóng tà dưới trời u sầu
làn mây kia đưa gió mưa về đâu
Nhìn áng mây chiều thuyền mây ơi, trôi đi đừng vấn vương
về phương xa nhắn ai khuây tơ lòng
là nam nhi chí trai tang bồng

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Gió cuốn cuốn lớp mây bay
sương rơi rơi khắp nơi đây
ai ra đi khắp bốn phương
nơi biên cương chốn sa trường

Gió cuốn cuốn lớp mây bay
sương rơi rơi khắp đâu đây
trong sương thu bóng ai ngồi
nhớ nhau hoài tình xưa

Kìa áng mây chiều thuyền mây lướt tha thướt về bến nao
Chìm trong bóng tà dưới trời u sầu
Làn mây kia gió đưa về đâu
Mày áng mây chiều thuyền mây ơi, trôi đi đừng vấn vương
ngày chia tay thiết tha bao tơ lòng
mà giờ đây cách xa muôn trùng
Bóng tối lan ...mây khuất ngàn xa ...