Như Hạt Miến Lyrics

by Thành Tâm

TK1:
Như hạt miến chịu nát tan
Làm thành tấm bánh trắng
Tiến dâng lên bàn thánh
đây con xin vui chấp nhận
đời gian khổ lầm than
Làm lễ dâng lên Ngàị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Như giọt nước hòa biến trong
Rượu nồng thắm sức sống
Tiến dâng Cha cực Thánh
đây con xin vui chấp nhận
Hòa biến trong tình yêu
Lạy Chúa thương con nhiềụ

DK:
Con xin dâng tấm bánh đời con đây
Nỗi ưu tư ngày dài đang tiến tới
Con xin dâng ly rượu bao luyến ái
Hy sinh và đắng cay

TK2:
Xin lòng Chúa giàu xót thương
Ngàn đời vẫn chiếu sáng
đức công minh tuyệt đối
Thương con đây trong vũng tội
đời con những đổi thay
1 kiếp thân lưu đày

Xin lòng Chúa giàu xót thương
Ngàn đời vẫn chiếu sáng
đức công minh tuyệt đối
Thương con trong vũng đội
đời sống bao đổi thay
Lạy Chúa thương con nhiều