Ðổ Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung Lyrics

by Vũ Thư Nguyên

Em về chốn ấy nắng hay mưa ,
Có tiếc màu hoa giữa độ mùa ?
Cánh kiến chở buồn pha sắc phượng
Tô dày thêm mãi khối sầu xưa .

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em về miền gió cát xa xôi
Nắng nứt chân chim khắp nẻo đồi .
Em nhé những ngày yêu dấu đó
Xem như mạng nhện vắt ngang đời ..

Em về cầu nắng chẳng cầu mưa
Lệ đẫm từ thơ cũng đã vừa .
Ðâu chỉ mình em sầu tiển biệt
Mà còn se thắt cả người đưa ..

" Mai mốt có còn gặp nữa không ? "
Ðường xa không ngại chỉ e lòng .
Chia em một nửa vầng trăng cũ ,
Ðổi lá thu vàng lấy nhớ mong ...