Một Thoáng Chiêm Bao Lyrics

by Nguyễn Ngọc Thiện

Người có biết hồn ta đang uốn khúc,
Dọc đường lên phố núi bỗng chập chùng mưạ
Mắt người khép trên vai ta hư thực,
Biết lòng người đã chịu mở ra chưạ
Ta vốn nhát một lời ru phút đó
Nên trăm con chim mộng đã bay vèọ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ta vốn khờ mười ngón tay nắm giữ,
Ccâu thơ đành vụt mất một vần gieọ
May mà khói, may mà sương còn nếu kịp.
Vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồị
Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc,
Ðã nên vần nên điệu giữa môi tạ

Thoảng như gió và mong manh như khói,
Cớ gì lòng rộn mãi giấc mơ ơi!
Người có mộng mị không, người yêu dấủ
Cho đêm nay ta được thức bên ngườị