Gặp Nhau Dưới Mưa Lyrics

by Unknown

Bolero

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Một chiều tôi vừa đến
Em đứng bên hàng hiên
Dưới trận mưa đầu mùa
Ðầu trần không đội nón
Mang áo mưa thì quên
Ướt lạnh run cả người
Muốn mượn em chiếc khăn
Lau bụi mưa bám mặt
Mà ngại không dám hỏi
Ngại vì chưa kịp nói
Chưa biết chưa lần quen
Thân lại không mấy thân
Ðành lặng yên chẳng nói
Nên đứng bên hàng hiên
Dưới trận mưa đầu mùa
Ðồ mặc cho ẩm ướt
Hơi ấm không làm khô
Ở làn da thịt người
Thế rồi như khiến xui
Em nhìn tôi ái ngại
Chào hỏi cho có lệ
Rồi hiểu nhau từ đây
Thân thích nhau từ đây
Khăn mượn em cũng trao

Phố mưa chiều nay vắng buồn
Phố mưa lùa qua ngõ hồn
Ðường chưa ngập lối
Người không người tới
Có riêng em và tôi
Mấy ai mà không yếu mềm
Lúc bên người con gái đẹp
Chẳng yêu chẳng mến
Chẳng mang tình đến
Hiến dâng cho người yêu

Chẳng hiểu mưa chiều đó
Mưa có hay gì không
Có cảm thông được gì
Ðành rằng mưa lạnh chứ
Nhưng sánh mưa và tôi
Muốn hỏi ai lạnh lòng
Biết rằng em sẽ đi
Khi trời mưa sắp tạnh
Vội vàng tôi khẻ bảo
Trời tạnh mưa rồi đó
Phố xá vui thật vui
Em về quên chiếc khăn !