Em Mong Em Mơ Lyrics

by Thái Thịnh

Em mong em mơ[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
em mong em ước theo theo anh,sẽ yêu anh,sống bên anh.
Em mong em mơ em mong em ước cho anh trái tim say rất chân thành.
Em mong em mơ em mong em ước đã lâu những thương yêu biết bao nhiêụ
Em mong em mơ em mong em ước bên nhau,chớ xa nhau sẽ u sầụ
Em mong em mơ em mong em có anh thôi khắp muôn nơi giữa bao ngườị
Em mong em mơ em mong em có anh thôi sống yên vui đến trọn đờị