Ðợi Anh Về Lyrics

by Văn Chung

Moderato Cantabile

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em ơi ! Ðợi anh về ! Ðợi anh hoài em nhé,
mưa có rơi dầm dề, ngày có buồn lê thê
thì em ơi em cứ đợi ...

Em ơi ! em cứ đợi dù tuyết rơi bão nổi, *
dù nắng cháy em ơi ...!
Bạn cũ đã quên rồi, đợi anh hoài em nhé .
Tin ai dù vắng vẻ, lòng ai dù tái tê,
chẳng mong chi ngày về
thì em ơi em cứ đợi ...

Ðợi anh, anh lại về trong chết cười ngạo nghễ **
đợi anh, anh lại về trong chết cười ngạo nghễ

Ai ngày xưa rơi lệ hẳn cho sự tình cờ
ai ngày xưa rơi lệ, nào có biết bao giờ
nào có biết bao giờ bởi vì em ước mong,
nào có biết bao giờ bởi vì em trông ngóng

Trông cho tan giặc bước đường quê
anh của em lại về ...
Anh của em lại về
Anh của em lại về .


* Lời khác " dù bão lên gió nổi"
** Lời khác “tiếng cười ngạo nghễ?