Buồn Thu Lyrics

by Trịnh Văn Ngân

Vì đâu Thu [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
vẫn một chiều ngả bóng
Giòng sông nay nước như nguồn lệ trôi
Nhìn én đơn chiếc phương trời mỏi cánh
Trạnh lòng chua xót phận lẻ loi
Thu ơi chiều nay mây buồn sao vương vấn
Ðường tơ lưu luyến Thu xưa vẫn ngân vang
Nhưng sao giờ đây cung đàn bao ai oán
Ngậm ngùi chan chứa sầu thương
Vì ai cho nát thân tầm nhả kén
Vì đâu tơ thắm bẻ bàng cùng Thu
Hỏi nhắn theo bốn phương trời gởi gió
Ngợp trời u uất bởi vì đâu

Trịnh Văn Ngân Lyrics