Ðiều Thầy Chưa Kể Lyrics

by Thanh Sơn

Thầy kể ve[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
^` vầng trăng trong ca dao thuở nàọ
Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng quê tạ
Vầng răng vàng lục bác, ai mang xẻ làm đôi
Cơn mưa từng câu hò, rộn ràng cánh cò baỵ
Cũng có một vầng trăng
Nhưng sao thầy không kể,
Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng vàng khuya khoắt.
Và vào những cơn mưa
Thầy ơi sao không kể
Mùa mưa thầy lặn lội
Sớm chiều với đàn em.
Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!
Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!