Giờ Thì Anh Hứa Ðể Làm Gì Lyrics

by Unknown

Nói một lời thôi người ơi Người có nghe không
Nói một lời thôi người ơi Người có nghe không
Người ơi người nói đi
Em đừng như thế

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trả lời anh đi người ơi Người có nghe không
Trả lời anh đi người ơi Người có nghe không
Người ơi người biết chăng
Tim anh nhói đau

Nhói đau thì đã sao
Cũng qua như giấc mơ
Ðau chỉ một lần mà mất em là mãi mãi
Hứa một lần nữa
Cố hứa một lần nữa
Hứa cho em nghe lời anh hứa

Giờ thì anh hứa để làm gì
Ðã không còn lại gì
Hứa để trọn đời vẫn yêu em
Vẫn yêu em thì sao ?
Cũng Ðã qua muộn màng
Ðã không như ngày xưa ấy

Giờ thì anh hứa để làm gì
Ðã không còn lại gì
Hứa để trọn đời vẫn hy vọng
Vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh