Bên Ðồi Lau Xanh Lyrics

by Lê Uyên Phương

mùa đi lá nhớ cây ngàn
tình em như ngọn nắng vàng
đời như một giấc phù vân
từ trong thiên cổ
từ trong thiên cổ u trầm có nhau

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
nhớ thương tóc biếc tơ sầu
rừng hoang nhớ gió bên đồi lau xanh
mùa đi lá nhớ cây ngàn
tình em như ngọn nắng vàng
đời như một giấc phù vân
từ trong thiên cổ
từ trong thiên cổ u trầm có nhau


em còn tiếc cụm hoa chanh
Còn mê con bướm trên cành tương tư
mùa đi lá nhớ cây ngàn
tình em như ngọn nắng vàng
đời như một giấc phù vân
từ trong thiên cổ
từ trong thiên cổ u trầm có nhau


bao giờ nghe ý trùng tu
thân như rong nước cõi hư vô này
mai sau còn dấu chim bay
dưới sâu cát bụi đổ dài bóng tôi
mùa đi lá nhớ cây ngàn
tình em như ngọn nắng vàng
đời như một giấc phù vân
từ trong thiên cổ
từ trong thiên cổ u trầm có nhau

đời như một giấc phù vân
từ trong thiên cổ
từ trong thiên cổ u trầm có nhau