Ðàn Xưa Lyrics

by Hà Phương Anh

Ngày xưa vang tiếng đàn trầm
Buồn ngưng những giọt máu hồng lời ca
Ngày xưa mắt ngủ trong hoa
Tìm ai như thể chim về trời không
Nguyệt cầm tay vuốt môi rung
Là muôn điệu của vô cùng dáng xưa
Nguyệt cầm giấc mộng trời xa
Ðêm nay đàn thắp một hoà âm điên

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ngày xưa vang tiếng đàn trầm
Buồn ngưng những giọt máu hồng lời ca
Ngày xưa mắt ngủ trong hoa
Tìm ai như thể chim về trời không
Nguyệt cầm tay vuốt môi rung
Là muôn điệu của vô cùng dáng xưa
Nguyệt cầm giấc mộng trời xa
Ðêm nay đàn thắp một hoà âm điên

Nguyệt cầm giấc mộng đời qua
Ðêm nay đàn thắp gọi người trăm năm