Anh Ðến Rồi Ði Lyrics

by Quốc Vượng

Anh đã đến rồi đi, như giọt sương rơi trên mắt buồn
Như hạt mưa còn rơi ướt vai mềm,
Và cơn gió đông sang.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thu đã đến lại đi,
Ôi Mùa Thu mênh mông nỗi buồn,
Khi hoàng hôn chiều may tím giăng mờ
Có ai một bóng đường xưả

Có lá rơi chiều nay,
Buồn gửi theo mây ngàn baỵ
Có cơn mưa về mang nỗi đaụ
Người hỡi mây trôi về đâủ

Có biết bao mùa Thu,
Chở gió heo may về đây
Giấc mơ ơi! Ðừng tiếc với ta một ngày
Thu đã đến rồi đị.
Anh đã đến lại đị