Em Là Xuân Hạ Thu Ðông Lyrics

by Ngọc Loan

Em có là xuân xuân cho tôi chút nắng hồng
Em có là mùa hạ thiu đốt tôi trong mắt em
Em có là mùa thu cho tôi ôm gối mộng
Em có là đông buồn, tôi xin làm tuyết trắng vây quanh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông
Thì tôi yêu em, yêu em vẫn thế
Mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông
thì tôi yêu em, tôi yêu thật thà

Em có là mùa Xuân cho tôi niềm hy vọng
Em có là mùa Hạ cho tôi thêm nỗi khát khao
Em có là mùa thu tôi xin làm lá vàng
Em có là đông sầu tôi xin làm nhánh cây khô

Em có là xuân cho tôi chút nắng hồng
Em có là mùa hạ thiu đốt tôi trong mắt em
Em có là mùa thu cho tôi ôm gối mộng
Em có là đông buồn tôi xin làm tuyết trắng vây quanh

Mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông
thì tôi yêu em yêu em vẫn thế
Mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông
Thì tôi yêu em, tôi yêu thật thà