Người Mẹ Lyrics

by Nguyễn Ngọc Thiện

Tôi muốn làm hạt nắng
để đến bên mẹ
ươm lên mái tóc để tóc sáng lóng lánh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tôi muốn làm ngọn gió
để đến bên mẹ
hôn lên đôi mắt
hằn sâu dấu chân chim ...

Sợi tóc màu mây trắng
Mẹ kể con nghe
Ngày xưa mẹ truyền cơm qua vách cấm
Vượt qua ngàn gian khó
Mẹ vẫn ung dung
Lòng thủy chung
Mẹ Việt Nam, sáng ngợi