Em, Anh Và Con Ngựa Già Lyrics

by Nguyễn Tiến Dũng

Ta say trên
Ðợi chờ ta về đâu
Mưa và mưa khắp ngã
đủ ướt tình chiêm bao

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ta say trên cuộc tình
Tình bay từng
lòng quá
Em còn

Ta say trên lưng em
Em cấm ta vào đời
Quả vân nào xanh mướt
gió mùa một ngày trăng

Ta say trên bóng ta
Ngựa rời xa mất rồi
Em xanh hồng một thuở
________

Ta say trên lưng ngựa
Ngựa chở ta về đâủ
Môi hồng non thấp thoáng
tình cũ giờ hư hao

Mưa bay trên lưng người
Giọt tan đành lầm lỡ
Ði tìm chân thiện ___
bóng ngựa buồn xa xôi

con người già lửng thửng
Lòng thề nguyện đất lạ
giọt sầu rơi trên mộ
không biết ngựa về đâủ