Giòng Thời Gian Lyrics

by Minh Kỳ

Chiều nay nâng chén ly bôi
Ngày mai ta sẽ ra khơi
Ngày mai ta sẽ đi xa
Mượn thời gian xóa mơ quạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Dù buồn vui trên bước lưu ly
Hãy cố quên đi, đừng nhớ thương chi
Mặc ngày mai, đời ta thế nào
Giang hồ cứ đị
Dù đường xa mưa nắng gian truân
Ðừng có lui chân, lòng chớ bâng khuâng
Mặc ngày mai, thời gian sẽ dần
Xóa muôn ngàn dở dang.

Sống cuộc sống phiêu linh
Ngày tháng lênh đênh
Trời nước mênh mông
Tiếc gì mối tơ duyên
Ðã lỡ xui nên
Thuyền này không bến.

Rồi ngày mai ta sẽ ra đi
Trọn kiếp lưu ly chẳng nhớ thương chi
Giòng thời gian, mồ chôn mối sầu
Dài như vạn lý.