Em Ngồi Ðan Lá Kết Sầu Trên Tay Lyrics

by Lại Tích Phúc

Chiều nay gió cuốn lá rơi về đâu ?
Em ngồi đan lá kết sầu trên tay
Ngoài kia lá úa gói kín niềm đau
Ðề thơ trên lá gởi gió Thu bay

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Chia tay ai biết giọt buồn ướt mi
Môi hoa em đã khép nụ xuân thì
Chiều nay đan lá kể chuyện tình xưa
Biển sầu mênh mông, thuyền vỡ chia ly

Chiều nay chải tóc trên đỉnh hoàng hôn
Tóc bạc màu phai theo tháng năm buồn
Chuỗi sầu em kết, đêm dài mộng mị
Hương sắc tàn phai, mặc gió mưa tuôn

Chiều nay em đứng, mi khép giận hờn
Nắng phai má phấn, chiều vay sương buồn
Ðàn chim ríu rít vỗ cánh tìm nhau
Còn em mãi mãi gối sầu cô đơn
Môi hoa em đã khép nụ xuân thì
Môi hoa em đã khép nụ xuân thì