Giai Ðiệu Tổ Quốc Lyrics

by Trần Tiến

Hợ.... hợ...
Hợ.......hợ...
Hưm........hưm......Hưm.......
Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Dịu dàng trong tiếng ru hời
Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Trầm sâu trong tiếng đất trời
Tôi nghe trong lời yêu thương nhau
Tôi nghe trong lời ca tha thiết
Phút hành quân mẹ tiễn đưa con
Giai điệu nhớ , giai điệu thương
theo suốt con đường

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK :

Và tôi yêu và tôi hát
Lời yêu thương lời cháy bỏng
Tháng ngày này , Ðất nước ơi ,
Tổ Quốc của chúng tôị..Hờ...

Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Buồn vui trong những câu Kiều
Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng
Tôi nghe trong đoàn quân đi
Tôi nghe trong lời bão tố
Bốn nghìn năm đất nước gian nan
Giai điệu cháy trong tình yêu nước vô ngàn

( Hát lại ÐK )