Anh Ði Về Nơi Ðâu Lyrics

by Trúc Hồ

Anh đi về nơi đâu
Ðể em dấu chôn tình đầu
Trên biển nhớ đêm nay
Sóng gào lên từng hồị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh đi về nơi đâu
Ðể em ngóng trông tình đầu
Trên biển nhớ đêm nay
Sóng mang tình xưa vào bờ.
(Sóng mang tình giữạ.. bơ vơ)

ÐK:

Ngày đó tình ngỡ trong vòng tay
Em trao, em trao anh yêu thương lần đầu
Ngày đó anh biển xanh dập dìu
Vỗ lên bờ cát em dịu hiền.

Anh bây giờ nơi đâu
Ðể em trăng vỡ trên biển sầu
Mong tìm dấu chân anh
Sóng biển nào chơi vơị.. !!!