Anh Ðã Hiểu Tình Em Lyrics

by Xuân Long

Còn ngại ngùng gì, không dám yêu anh, em ơi!
Dẫu đam mê, đã vương đôi môi rồị
Người còn ngại ngùng, anh say đắm bao đóa hoạ
Ðể... trái tim ai lạnh giá.
Khi trao con tim đến cho em, vẫn mong được tình anh.
Ðể đời thêm xót xạ
Em luôn như hoa, sẽ tàn úa theo tháng ngàỵ
Cơn yêu đương này vĩnh viễn.....

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK :

Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em.
Một mai, trên đường đời hai lối,
Nếu sống bên em, nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác.
Tim em sẽ đaụ...
Dù nói với nhau câu chia tay,
Mà trong tâm tư nhau còn yêu đương, tuy không còn gặp gỡ.
Hơn sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng dáng khác.
Người ơi, anh đã hiểu tình em!


Còn ngại ngùng gì, không dám yêu anh, em ơi!
Giẫu đam mê, đã vươn đôi môi rồị
Người còn ngại ngùng, anh say đắm bao đóa hoạ
Ðể... trái tim ai lạnh giá.
Khi trao con tim đến cho em, rất mong được tình anh.
Ðể đời thêm xót xạ
Em luôn như hoa, sẽ tàn úa theo tháng ngàỵ
Cơn yêu đương này vĩnh viễn.....

ÐK:

Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em.
Một mai, trên đường đời hai lối,
Nếu sống bên em, nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác.
Tim em sẽ đaụ...
Dù nói với nhau câu chia tay,
Mà trong tâm tư nhau còn yêu đương, tuy không còn gặp gỡ.
Hơn sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng dáng khác.

Người ơi, anh đã hiểu tình em!
Người ơi, anh đã hiểu tình em!
Người ơi, anh đã hiểu tình em!
Người ơi, xin một lần vì nhaụ..