Duyên Thắm Lyrics

by Võ Công Anh

1.
Kìa nhìn xem em ơi nhà ai đa`m cươ`i thật vui
Bao ga`i trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mơ`i
Ða`m rươ`c dâu về làng họ hàng mừng vui ra đo`n
Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiê`c a`o dài Việt Nam

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ô ! Vui qua` là vui !
Vui qua` là vui, làng ta hôm nay nhà ai đa`m cươ`i
Chu` rể cười tươi ma` đỏ trông thật xư`ng đôi
Ðàng trai đàng ga`i, vui vơ`i họ hàng
Chu`c mừng hạnh phu`c, cho tình đôi lư`a mãi mãi bền lâu

2.
Kìa nhìn xem anh ơi ngoài kia đa`m cươ`i thật vui
Bao tra`i tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lư`a
Tiê`ng ha`t ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mơ`i
Ông tơ se chỉ hồng đôi lư`a thă`t chặt tình yêu

Ô ! Vui qua` là vui !
Vui qua` là vui, mừng đôi tân hôn tình yêu thă`m thiê`t
Xo`m làng gần xa hân hoan đo`n mừng tình duyên lư`a đôi
Tình yêu nồng thă`m, duyên mơ`i đượm nồng
Mô`i tình nồng thă`m tơ hồng, se kê`t bên nhau trọn đời

Võ Công Anh Lyrics