Bờ Sông Vẫn Gió Lyrics

by Mai Lễ

Lá ngô lay o[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
*? bờ sông
Bờ sông vẫn gió Người không thấy về
Xin Người hãy trở về quê
Một lần cuốị.. một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một đời tóc xanh.
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần rồi mẹ hãy dần dần đi
Một lần rồi mẹ hãy dần dần đi