Anh Ðã Hay Trước Lyrics

by Unknown

Anh đã hay trước sẽ có một sáng đẹp trời
Sẽ có một sáng, một sáng không như bao ngày
Ta không còn nồng ân ái, môi nhạt môị Ôi! Hững hờ.
Dẫu xa nhau, dẫu xa nhaụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh sẽ không tiếc, không tiếc năm tháng hoa gấm ngày nào
Anh sẽ đi mãi không biết khi nào quay về
Bước đi rồi là đi mãi xa mù khơi
Xa muôn trùng, xa tiếng nói, xa tay mềm
Xa hơi ấm, hỡi em yêụ

Anh vẫn biết, vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em
Anh vẫn biết, vẫn biết ngoài em chẳng yêu một aị
Anh vẫn biết, vẫn biết đời anh chỉ yêu mình em

Anh vẫn biết cho dẫu chua xót khi dứt đi những ân ái ngày nào
Anh sẽ căm nín ngăn khóe mắt hoen lệ tràọ
Cho tâm hồn tựa cơn nước xuôi bình yên
Trôi êm đềm dẫu xa nhau, dẫu xa nhaụ

Anh sẽ lê gót đi mãi, đi mãi xa tít mịt mờ
Anh sẽ quên hết, quên hết trái tim em lạnh lùng
Với hai bàn tay anh sẽ xây tình yêu, xây ân tình
Cho năm tháng trái tim nồng nàn ân ái, hỡi em yêụ