Gió Lyrics

by Nguyễn Chí Hải

Gió ....qua
Gió.....lòng ta
Ðời ta như gió
Biết bao giờ gió lại
Biết bao giờ em đến cơn mưa
Cánh chin chiều theo hướng quê nhà
Lòng ta cơn gió qua
Tình ta xin ru cơn gió sương xuống
Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
Nhớ em gió sớm về
Nhớ em bóng tối lạnh
Em quá vô tình

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tình ai như mơ cơn gió sương xuống
Hồn em như ru lang thang bóng mây
Nhó ai gió sớm về
Nhớ ai bóng tối lạnh
Ôi gió vô tình làm sao nhớ chim chiều bay về